Blogs van advocaten
in Amsterdam

Hoe ga ik in hoger beroep van kort geding?

Kort geding tegen de opzegging kredietovereenkomst

In dit geval ging het om een opzegging van kredietfaciliteit en de zorgplicht van de bank.

Het ging hier om opzegging van krediet door Rabobank. In de uitspraak bij de rechtbank komt naar voren dat het gaat om een particuliere persoon met een woning. De financiering is door Rabobank Noord-Gooiland verstrekt, ter hoogte van EUR 184.500,-- en EUR 13.500,--. Uit de feiten zoals in hoger beroep door het Gerechtshof vastgesteld, blijkt dat er op verschillende momenten betalingsachterstanden zijn ontstaan. Ook blijkt dat schuldeisers beslag hebben gelegd. Voor beslag leggen is een advocaat verplicht. Als u geconfronteerd wordt met een beslag of beslag wilt leggen, dan kunt u ook contact opnemen met mr. Jasper Hagers advocaat beslag leggen

De Rabobank heeft naar aanleiding van de achterstanden de kredietovereenkomsten opgezegd. de mogelijkheid om op te zeggen staat opgenomen in de algemene voorwaarden van de bank.

In het kort geding voerde de eisende partij aan dat Rabobank haar bijzondere zorgplicht had geschonden en onrechtmatig had gehandeld. Op banken rust namelijk een bijzondere zorgplicht tegenover haar klanten. Die zorgplicht geldt ook bij opzegging door bank.Als de bijzondere zorgplicht wordt geschonden dan kan dat een onrechtige daad opleveren. 

In het kort geding heeft de eisende partij bij de rechtbank ongelijk gekregen en is er geoordeeld dat Rabobank het recht had om de kredietovereenkomsten op te zeggen en over te gaan tot parate executie. Met andere woorden: tot gedwongen verkoop van de woning. Hiertegen is de eisende partij in hoger beroep gegaan.

Hoe ga ik in hoger beroep? 

Het is mogelijk om van een kort geding uitspraak in hoger beroep te gaan, waarbij het hoger beroep wel binnen vier weken na de datum van de uitspraak moet worden ingesteld. Dat gebeurt door middel van een dagvaarding, in hoger beroep wordt dat een appeldagvaarding genoemd of een hoger beroep dagvaarding. Als u geconfronteerd bent met een kort geding vonnis waar u het niet eens mee bent, dan is het raadzaam snel een advocaat in te schakelen of te raadplegen. 

Dat kan dus heel snel gaan. In dit geval was de uitspraak in kort geding op 15 juli 2014 en is deze uitspraak in hoger beroep op 25 november 2014 gewezen. Bodemprocedures kunnen soms wel jaren duren voordat er een uitspraak van de rechter is.

Uitspraak van een kort geding in hoger beroep

De eisende partij heeft een aantal grieven (dat zijn de gronden voor het hoger beroep) tegen het vonnis. Zo wordt aangegeven dat de opzegging van het krediet onrechtmatig en disproportioneel is. Rabobank voert daar tegenover dat dit standpunt nooit in kort geding is aangevoerd. Het Hof gaat in hoger beroep daar aan voorbij. Het Gerechtshof geeft aan dat het hoger beroep ook ertoe strekt dat in eerste aanleg gemaakte fouten hersteld kunnen worden. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:9129

Zo geeft het Hof aan:

“Nu het hoger beroep er mede toe strekt de mogelijkheid te bieden in de eerste aanleg gemaakte fouten te herstellen, kan een verweer niet als “gedekt” worden beschouwd op de enkele grond dat het onverenigbaar is met de in de eerste aanleg door (Appellante) ingenomen proceshouding; daarvoor is alleen plaats indien uit die proceshouding ondubbelzinnig voortvloeit dat het verweer is prijsgegeven, dat wil zeggen dat er afstand van is gedaan.”

Dat lijkt op goed nieuws voor de eisende partij. Echter, het Hof bepaalt in hoger beroep dat de opzegging toch terecht is geweest. Allereerst overweegt het Hof dat voor opzegging van krediet de redelijkheid en billijkheid van belang zijn. Het Hof bepaalt dat vaststaat dat er sinds een aantal jaren sprake was van betalingsproblemen en dat er door verschillende partijen met behulp van een advocaat beslag is gelegd. Daar kwam dan nog bovenop dat de aan de Rabobank verpande kapitaalverzekering was beëindigd, omdat de premie niet werd betaald. Het Hof bepaalt dan ook:

“Naar het voorlopig oordeel van het Hof heeft de Bank aldus aan haar zorgplicht voldaan en wat het opzeggen van het krediet door de Bank in de gegeven omstandigheden niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.”

Ook in hoger beroep van het kort geding komt het Hof tot hetzelfde oordeel. Als advocaat behandel ik veel dossiers die betrekking hebben op opzegging door bank

Kort geding advocaat

Indien u overweegt om een kort geding te beginnen en dus snel een uitspraak nodig heeft of misschien in hoger beroep wilt gaan van een kort geding vonnis, dan kunt u altijd contact opnemen met Jasper Hagers, kort geding advocaat

 

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form