Juridische blogs van advocaten in Amsterdam - archief

Hieronder treft u een lijst met juridische blogs van advocaten van Blenheim in Amsterdam, die eerder gepubliceerd zijn:

Monday, 20 February 2017 Schending zorgplicht van beleggingsadviseur: belangrijke aandachtspunten door: Jasper Hagers
Saturday, 11 February 2017 Handhaving overlast huurder door: Mark van Weeren
Friday, 10 February 2017 Geschil aannemer en beeindiging aannemingsovereenkomst door: Mark van Weeren
Tuesday, 7 February 2017 Bezwaar maken tegen bestuurlijke boete door: Mark van Weeren
Tuesday, 7 February 2017 Waarom is medezeggenschap belangrijk? door: Karolina Dorenbos
Thursday, 2 February 2017 Bestuurlijke boete inspectie in beroep vernietigd door: Mark van Weeren
Thursday, 26 January 2017 Eeuwigdurend canon afkopen bij Amsterdamse erfpacht door: Mark van Weeren
Tuesday, 24 January 2017 Bestuurlijke boete als straf: direct betalen of toch niet? door: Jasper Hagers
Monday, 23 January 2017 Meer handhaving en bevoegdheden AFM en DNB: reputatieschade? door: Jasper Hagers
Thursday, 12 January 2017 Annotatie arrest van de Hoge Raad in Care4Care/StiPP in het Tijdschrift voor Arbeid en Onderneming door: Karolina Dorenbos
Sunday, 8 January 2017 DNB beboet klein pensioenfonds: grof geschut of terechte handhaving? door: Jasper Hagers
Wednesday, 4 January 2017 Wat te doen bij een last onder dwangsom van de AFM: meewerken of weigeren informatie te verstrekken? door: Hedwig Delescen
Friday, 30 December 2016 Een renteswap? Het definitieve herstelkader rentederivaten is gepubliceerd door: Hedwig Delescen
Friday, 30 December 2016 Beëindiging huurovereenkomst woonruimte door: Marie-Louise van Kleef
Friday, 30 December 2016 Zonne-energie door panelen op uw dak? door: Tim Mosk
Wednesday, 28 December 2016 Toestemming VvE aanbouw of opbouw appartement door: Marie-Louise van Kleef
Wednesday, 28 December 2016 Wat zijn de opties indien u wilt stoppen met uw onderneming? door: Deborah van Zanten
Wednesday, 28 December 2016 Renovatievoorstel – verplaatsing zolder door: Marie-Louise van Kleef
Tuesday, 27 December 2016 Wanneer kunt u als schuldeiser het retentierecht inroepen? door: Deborah van Zanten
Thursday, 22 December 2016 Bestuurlijke boete: tips om verweer te voeren! door: Jasper Hagers
Wednesday, 21 December 2016 Groot aandeelhouder en voorzitter RvC misbruikt positie binnen ADO om aan stortingsverplichting te ontkomen. door: Jeroen Latour
Wednesday, 21 December 2016 Bestuurlijke boete: hoe verweer ik mij tegen de overheid? door: Jasper Hagers
Tuesday, 20 December 2016 Bestuurlijke boete en handhaving: overheid als vijand? door: Jasper Hagers
Monday, 19 December 2016 Eindelijk definitief Herstelkader rentederivaten gepubliceerd door: Jasper Hagers
Sunday, 18 December 2016 Procedure beroep Raad van State over Tracébesluit door: Mark van Weeren
Monday, 12 December 2016 Schade geleden, maar de hoogte staat nog niet vast? Schadestaatprocedure oplossing door: Jasper Hagers
Saturday, 10 December 2016 Huurgarantie in plaats van huurovereenkomst door: Mark van Weeren
Wednesday, 7 December 2016 Verhoging of verlaging huurprijs winkelruimte door: Marie-Louise van Kleef
Sunday, 4 December 2016 Kort geding over sluiting horeca-zaak door: Mark van Weeren
Thursday, 1 December 2016 Nieuwe werknemers, nieuwe pensioenregeling? door: Karolina Dorenbos
Wednesday, 30 November 2016 Recht op gezondheid ondanks schadelijke stoffen en geluidsoverlast door: Mark van Weeren
Tuesday, 29 November 2016 Vakantieloon door: Charlotte Waterman
Monday, 28 November 2016 Dwangsombesluit gemeente wegens achterstallig onderhoud pand door: Mark van Weeren
Friday, 25 November 2016 Aandeelhoudersovereenkomst: over geld en macht door: Tim Mosk
Friday, 25 November 2016 Cryptocurrencies: een vergunning of registratie, melden én klantonderzoek door: Tim Mosk
Wednesday, 23 November 2016 Conflict met AFM? Conflict met DNB? door: Jasper Hagers
Friday, 18 November 2016 Weigeren aanbod van aannemer om herstelwerkzaamheden te verrichten: wanprestatie? door: Mark van Weeren
Friday, 18 November 2016 Financiële gevolgen opzeggen aanneemovereenkomst door: Mark van Weeren
Tuesday, 15 November 2016 Voor u op een rijtje: versterking van OR bevoegdheden door: Karolina Dorenbos
Tuesday, 15 November 2016 Herstelkader Rentederivaten: weer vertraging en gedupeerd? door: Jasper Hagers
Saturday, 12 November 2016 Dwangsom gemeente voor herstel fundering door: Mark van Weeren
Monday, 7 November 2016 Gelijke behandeling concurrenten bij verlenen schaarse vergunning door: Mark van Weeren
Wednesday, 2 November 2016 Kort geding Homburg: dwangsommen en rectificatie? door: Jasper Hagers
Tuesday, 25 October 2016 Inbeslagname, vernietiging en verbeurdverklaring inbeslaggenomen goederen door: Mark van Weeren
Saturday, 22 October 2016 Boete en stillegging werk als sanctie inspectie SZW door: Mark van Weeren
Wednesday, 19 October 2016 Boetes voor Airbnb-verhuur worden opnieuw verhoogd door: Marius Schricker
Tuesday, 18 October 2016 Wanneer kan je nog onder koopovereenkomst woning uit? door: Mark van Weeren
Sunday, 16 October 2016 In kort geding nakoming overeenkomst vorderen door: Mark van Weeren
Tuesday, 11 October 2016 Doe-het-zelf klussers en zelfbouwende consumenten: opgelet! door: Mark van Weeren
Thursday, 6 October 2016 Handhaving inspectie wegens ontbreken CE-markering door: Mark van Weeren
Thursday, 6 October 2016 De billijke vergoeding door: Karolina Dorenbos
Monday, 3 October 2016 Reclameverbod voor 'gevaarlijke' beleggingsproducten door: Hedwig Delescen
Monday, 3 October 2016 Sancties inpectie SZW tegen overtreding bedrijf door: Mark van Weeren
Sunday, 2 October 2016 Opzeggen contract wegens wetswijziging door: Mark van Weeren
Saturday, 1 October 2016 Vernietiging borgstelling of garantstelling bij de bank door: Mark van Weeren
Thursday, 29 September 2016 Accountant aansprakelijk wegens beroepsfout jaarrekening door: Mark van Weeren
Thursday, 29 September 2016 DNB geeft aandachtspunten ICAAP 2017 door: Hedwig Delescen
Wednesday, 21 September 2016 Boete van de DNB ontvangen? Schakel advocaat in! door: Jasper Hagers
Tuesday, 20 September 2016 Financieringsvoorbehoud koopcontract woning door: Mark van Weeren
Tuesday, 20 September 2016 Rabobank verkoopt FGH RNHB aan aasgierfonds Carval: klanten gedupeerd? door: Jasper Hagers
Tuesday, 20 September 2016 Gebreken na oplevering bouw of verbouwing door: Mark van Weeren
Monday, 19 September 2016 Te laat koersgevoelige informatie openbaar: Ziggo handelt onrechtmatig! door: Jasper Hagers
Monday, 19 September 2016 Beleggingsobjecten: van vastgoed tot beleggen in goud gevaarlijk? door: Jasper Hagers
Saturday, 17 September 2016 Onrechtmatige inval en sluiting bedrijf door: Mark van Weeren
Friday, 16 September 2016 Welk huurrecht is van toepassing op mijn situatie? door: Marie-Louise van Kleef
Friday, 16 September 2016 De economische belangen van de verhuurder bij beëindiging van een voortgezette onderhuur door: Michiel van den Brink
Friday, 16 September 2016 Onrechtmatige concurrentie en geheimhoudingsbeding na faillissement door: Eva Jongepier
Friday, 16 September 2016 Geen direct recht op transitievergoeding bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst door: Eva Jongepier
Friday, 16 September 2016 Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst door: Eva Jongepier
Friday, 16 September 2016 Verwijtbare werknemer maar toch een transitievergoeding? door: Eva Jongepier
Thursday, 15 September 2016 Boete inspectie SZW wegens illegale tewerkstelling teruggedraaid door rechter door: Mark van Weeren
Wednesday, 14 September 2016 Foute taxatie leidt tot rechtszaak door: Mark van Weeren
Tuesday, 13 September 2016 Prijs van bouw of verbouwing: redelijke prijs, vaste aanneemsom of regie? door: Mark van Weeren
Sunday, 11 September 2016 Bibob advies en weigering vergunning door: Mark van Weeren
Thursday, 1 September 2016 Alertheid geboden bij bestemmingsplanwijzigingen door: Ranka Timmers
Thursday, 1 September 2016 Oplevering door aannemer na bouw of verbouwing: pas op! door: Mark van Weeren
Friday, 26 August 2016 Wat is het doel van een exploitatieovereenkomst met de gemeente? door: Mark van Weeren
Thursday, 25 August 2016 RBS volgt Deutsche Bank: gedwongen afscheid klanten door: Jasper Hagers
Sunday, 21 August 2016 Hoe kan je bezwaar maken tegen strafbeschikking? door: Mark van Weeren
Thursday, 18 August 2016 Wat is last onder dwangsom? Voorkom boetes AFM! door: Jasper Hagers
Tuesday, 16 August 2016 Recht op schadevergoeding na vernietiging vergunning? door: Mark van Weeren
Thursday, 11 August 2016 Regels beslag leggen aangescherpt: bescherming ondernemer? door: Jasper Hagers
Tuesday, 9 August 2016 Opzeggen huurovereenkomst dringend eigen gebruik en verhuiskostenvergoeding door: Marie-Louise van Kleef
Tuesday, 9 August 2016 Acties huurder bij gebreken door: Marie-Louise van Kleef
Friday, 5 August 2016 Bestuurlijke boete Warenwet door: Mark van Weeren
Tuesday, 2 August 2016 Bank aansprakelijk stellen voor geleden beleggingsverliezen? door: Hedwig Delescen
Monday, 1 August 2016 Een opgelegde boete of een voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete ontvangen van de AFM? door: Hedwig Delescen
Thursday, 28 July 2016 Openbare verkoop wegens hypotheekschuld door: Mark van Weeren
Wednesday, 27 July 2016 Opzegging huurovereenkomst per e-mail toegestaan? door: Marie-Louise van Kleef
Monday, 25 July 2016 Geluidhinder bij ligplaats woonboot door: Mark van Weeren
Wednesday, 20 July 2016 Gedupeerd door je bank bij Propertize of Lone Star? Wat te doen bij verkoop aasgierfonds? door: Jasper Hagers
Wednesday, 20 July 2016 Boete Deutsche Bank geschrapt door de rechter door: Jasper Hagers
Tuesday, 19 July 2016 Nieuw: Verordening Marktmisbruik per 3 juli 2016 door: Hedwig Delescen
Monday, 18 July 2016 Uitspraak KiFiD: overkreditering en liquidatie effectenportefeuille door: Hedwig Delescen
Saturday, 16 July 2016 Particuliere erfpacht en erfpachtvoorwaarden door: Mark van Weeren
Friday, 15 July 2016 Brexit: een onvoorziene omstandigheid ex. artikel 6:258 BW door: Angela Schwegler
Wednesday, 13 July 2016 Voornemen tot bestuurlijke boete op de mat. Wat te doen? door: Jasper Hagers
Tuesday, 12 July 2016 Rabobank doet toch mee aan Herstelkader voor renteswaps door: Lisa Jie Sam Foek
Wednesday, 6 July 2016 Wet doorstroming huurmarkt 2015 een feit! door: Marie-Louise van Kleef
Tuesday, 5 July 2016 Herstelkader voor vergoeden van gedupeerden van renteswaps door: Lisa Jie Sam Foek
Saturday, 2 July 2016 Vergunning Kansspelautoriteit voor gokken (kansspelen) door: Mark van Weeren
Friday, 1 July 2016 Kunnen duurovereenkomst altijd worden opgezegd? door: Lisa Jie Sam Foek
Friday, 1 July 2016 Totstandkoming overeenkomst door: Lisa Jie Sam Foek
Friday, 1 July 2016 Ten onrechte beslag gelegd? ABN AMRO en curator aansprakelijk door: Jasper Hagers
Wednesday, 29 June 2016 Schorsing besluit Minister SZW inzake stillegging werkzaamheden bedrijf door: Mark van Weeren
Wednesday, 29 June 2016 Update renteswaps: massaclaim jegens Rabobank is van tafel door: Hedwig Delescen
Wednesday, 22 June 2016 Is gebrek bij sportpaard reden voor ontbinding koopcontract paard? door: Mark van Weeren
Tuesday, 14 June 2016 Rechter oordeelt over preventieve stillegging werkzaamheden door: Mark van Weeren
Monday, 13 June 2016 AFM en DNB gaan experimenten: innovation hub betekent oplossing? door: Jasper Hagers
Thursday, 9 June 2016 Beslag leggen uitgelegd in eenvoudige stappen door: Jasper Hagers
Friday, 3 June 2016 NVM koopcontract en verborgen gebrek door: Mark van Weeren
Thursday, 2 June 2016 Crowdfunding door AFM eenvoudiger: pas op risico’s en mogelijke schade! door: Jasper Hagers
Thursday, 2 June 2016 Rabobank financieringen aan MKB? Advocaat bespreekt proef Rabobank door: Jasper Hagers
Sunday, 29 May 2016 Loopt huur door als huuropzegging ongeldig is? door: Mark van Weeren
Wednesday, 25 May 2016 Gedupeerd door Promontoria of Van Lanschot? Schadeclaim mogelijk! door: Jasper Hagers
Tuesday, 24 May 2016 Onderzoek door AFM naar index hugging door: Jasper Hagers
Monday, 23 May 2016 Preventieve stillegging activiteiten door Inspectie SZW door: Mark van Weeren
Thursday, 19 May 2016 Woonschepen en geluidhinder door: Mark van Weeren
Thursday, 12 May 2016 Niet-opzegbaarheid duurovereenkomst voor onbepaalde tijd door: Hedwig Delescen
Saturday, 30 April 2016 Investering huurder in bedrijfsruimte door: Mark van Weeren
Saturday, 30 April 2016 Onterechte opslagverhoging Euriborlening door: Hedwig Delescen
Friday, 29 April 2016 ING verliest rechtszaak verhoging opslag door: Jasper Hagers
Sunday, 24 April 2016 Retentierecht en hypotheek door: Mark van Weeren
Friday, 22 April 2016 Schade wietplantage door: Mark van Weeren
Monday, 18 April 2016 Gedwongen verkoop woning door SNS Bank door: Jasper Hagers
Sunday, 17 April 2016 Vervolging onrechtmatig door: Mark van Weeren
Saturday, 16 April 2016 Teruggave in beslag genomen voorwerpen door: Mark van Weeren
Thursday, 7 April 2016 Beroep bij Europees Hof door: Mark van Weeren
Friday, 1 April 2016 Hoe gelegd beslag opheffen? door: Jasper Hagers
Friday, 1 April 2016 AFM legt boetes op aan Big 4 accountants wegens schending zorgplicht door: Jasper Hagers
Monday, 28 March 2016 Fout taxatierapport door: Mark van Weeren
Sunday, 27 March 2016 Vermindering koopprijs wegens gebrek door: Mark van Weeren
Thursday, 10 March 2016 Weigering vergunning burgemeester onrechtmatig door: Mark van Weeren
Monday, 7 March 2016 Gebrek bedrijfsruimte door: Mark van Weeren
Friday, 4 March 2016 Illegale hotels geweerd door AirBnB door: Marius Schricker
Friday, 4 March 2016 Gemeente Amsterdam gaat illegale AirBnB's aanpakken met nieuwe digitale onderzoeksmethoden door: Marius Schricker
Friday, 4 March 2016 Torenhoge AirBnB-boetes door rechter mogelijk ongeldig verklaard door: Marius Schricker
Friday, 4 March 2016 Vijf tips voor verhuur via Airbnb door: Marius Schricker
Tuesday, 1 March 2016 Recht op klantenvergoeding uitsluiten? door: Lisa Jie Sam Foek
Tuesday, 1 March 2016 Ontbinding van een agentuurovereenkomst door: Lisa Jie Sam Foek
Tuesday, 1 March 2016 AFM met nieuwe oplossing rentederivatenproducten? door: Jasper Hagers
Thursday, 25 February 2016 DNB waarschuwt: oppassen voor corruptie en belangenverstrengeling! door: Jasper Hagers
Tuesday, 23 February 2016 Onredelijke algemene voorwaarden door: Mark van Weeren
Sunday, 21 February 2016 Bestuursverbod bij fraude: bestuurders en ondernemers opgelet! door: Jasper Hagers
Thursday, 18 February 2016 Boete illegale verhuur door: Mark van Weeren
Thursday, 18 February 2016 Onvrede en kritiek over geschiktheidstoets DNB door: Hedwig Delescen
Thursday, 18 February 2016 Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 door: Marie-Louise van Kleef
Tuesday, 16 February 2016 ABN AMRO moet EUROBOX swapschade betalen! door: Jasper Hagers
Monday, 15 February 2016 Second opinion advocaat door: Jasper Hagers
Saturday, 13 February 2016 Schadevergoeding beroepsaansprakelijkheid door: Mark van Weeren
Friday, 12 February 2016 Advocaat bespreekt het Weens Koopverdrag door: Lisa Jie Sam Foek
Thursday, 11 February 2016 Handhaving bedrijventerrein door: Mark van Weeren
Tuesday, 9 February 2016 Stemrecht Vereniging van Eigenaars door: Mark van Weeren
Friday, 5 February 2016 Handhaving coffeeshop door: Mark van Weeren
Friday, 5 February 2016 Wettelijke handelsrente verschuldigd bij schadevergoeding wegens ontbinding? door: Sascha Lang
Wednesday, 3 February 2016 Commissarissen of bestuur aansprakelijk voor falend toezicht? door: Jasper Hagers
Tuesday, 2 February 2016 Juridisch advies over one tier board door: Arjen Paardekooper
Monday, 1 February 2016 Toetsing DNB van bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers door: Hedwig Delescen
Saturday, 30 January 2016 Bezwaar aanwijzing monument door: Mark van Weeren
Thursday, 28 January 2016 Bestuurders aansprakelijk voor misleiding financiële gegevens door: Jasper Hagers
Wednesday, 27 January 2016 Bedrog of fraude bij de rechter: wat zijn de gevolgen? door: Jasper Hagers
Wednesday, 27 January 2016 AFM of DNB op de stoep? Specialist legt uit wat u moet doen! door: Jasper Hagers
Monday, 25 January 2016 Onderzoek erfdienstbaarheid door: Mark van Weeren
Monday, 25 January 2016 Gedwongen veiling huis op basis van onjuiste hypotheek? door: Jasper Hagers
Monday, 25 January 2016 geconfronteerd met bestuurdersaansprakelijkheid? Maatregelen met advocaat gewenst! door: Jasper Hagers
Thursday, 21 January 2016 Handhaving inspectie gezondheidszorg door: Mark van Weeren
Monday, 18 January 2016 Beroep boete vreemdelingen door: Mark van Weeren
Friday, 15 January 2016 Recht buurman en vergunning door: Mark van Weeren
Thursday, 14 January 2016 Bedrog of fraude bij kredietovereenkomst? Gespecialiseerde advocaat bespreekt! door: Jasper Hagers
Thursday, 14 January 2016 Opzegging van krediet: Rabobank verliest in kort geding! door: Jasper Hagers
Friday, 8 January 2016 Handhaving coffeeshop met bestuursdwang door: Mark van Weeren
Friday, 8 January 2016 Ruzie tussen aandeelhouders: de Ondernemingskamer door: Jeroen Latour
Thursday, 7 January 2016 Aandeelhoudersgeschil; de nieuwe geschillenregeling door: Jeroen Latour
Thursday, 7 January 2016 Startupbootcamp Amsterdam mentor door: Jeroen Latour
Thursday, 7 January 2016 Kosten hoger beroep door: Mark van Weeren
Thursday, 7 January 2016 Activa- en passivatransactie en faillissement door: Jeroen Latour
Thursday, 7 January 2016 De Accountantskamer: andere opzet klacht- en tuchtrecht door: Jeroen Latour
Thursday, 7 January 2016 Startup: waar moet je aan denken? door: Jeroen Latour
Wednesday, 6 January 2016 Aandelenverkoop in zwaar weer door: Jeroen Latour
Monday, 4 January 2016 Boetebesluit short-stay door: Mark van Weeren
Monday, 4 January 2016 Korte verjaringstermijn bij schikking in proces-verbaal door: Mark van Weeren
Monday, 4 January 2016 Kort geding: dwangsom vorderen! door: Jasper Hagers
Sunday, 3 January 2016 Besluit ernstige verontreiniging door: Mark van Weeren
Wednesday, 30 December 2015 Faillissement DA Drogisterijen, uw rechten als leverancier door: Sascha Lang
Thursday, 24 December 2015 Het opheffen van beslag door het stellen van zekerheid. Waaraan moet die zekerheid voldoen? door: Michiel van den Brink
Thursday, 24 December 2015 Huurder kan onder bijzondere omstandigheden geen aanspraak maken op huurbescherming door: Michiel van den Brink
Thursday, 24 December 2015 Surseance van betaling V&D, uw rechten als leverancier door: Sascha Lang
Thursday, 24 December 2015 Boete Wet Arbeid Vreemdelingen door: Mark van Weeren
Wednesday, 23 December 2015 Beëindiging huurovereenkomst van 290 en 230a bedrijfsruimte door: Marie-Louise van Kleef
Wednesday, 23 December 2015 Indeplaatsstelling vorderen bij de rechter door: Marie-Louise van Kleef
Wednesday, 23 December 2015 Huurbescherming bij onderhuur woonruimte door: Marie-Louise van Kleef
Tuesday, 22 December 2015 Advocaat over vaststellingsovereenkomst door: Lisa Jie Sam Foek
Tuesday, 22 December 2015 Appartementsrechten en de VvE door: Marie-Louise van Kleef
Monday, 21 December 2015 Versturen van een ingebrekestelling, belangrijk voor ontbinden en vorderen schadevergoeding door: Sascha Lang
Friday, 18 December 2015 Voorbehoud goedkeuring door: Mark van Weeren
Friday, 18 December 2015 Bestuurlijke boete AFM door: Hedwig Delescen
Tuesday, 15 December 2015 Afschaffing VAR door: Eva Jongepier
Thursday, 10 December 2015 Schadevergoeding besluit gemeente door: Mark van Weeren
Tuesday, 8 December 2015 Exploitatieovereenkomst gemeente door: Mark van Weeren
Tuesday, 8 December 2015 Advocaat over renteswaps door: Lisa Jie Sam Foek
Tuesday, 8 December 2015 Koop op afstand door: Sascha Lang
Tuesday, 8 December 2015 Vereisten klantenvergoeding agentuurovereenkomst door: Sascha Lang
Friday, 4 December 2015 Herbeoordelingen rentederivaten door banken onvoldoende door: Jasper Hagers
Thursday, 3 December 2015 Horecavergunning ijssalon? door: Mark van Weeren
Wednesday, 2 December 2015 Wet Dieren handhaving door: Mark van Weeren
Thursday, 26 November 2015 Geluidsoverlast school door: Mark van Weeren
Tuesday, 24 November 2015 Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij een te late verwijzing door: Sascha Lang
Monday, 23 November 2015 Bijzonder beheer wederom op de vingers getikt door: Hedwig Delescen
Friday, 20 November 2015 De zorgplicht van een assurantietussenpersoon door: