Blogs van advocaten
in Amsterdam

Advocaat CFD Contract For Difference beleggingen

Advocaat CFD’s Contract For Difference beleggingen

In een recente uitspraak van de Geschillencommissie komen beleggingen in CFD’s Contract For Difference naar voren en de zorgplicht van de bank. Contracts for difference zijn complexe derivaten met een hoog risico; het is een overeenkomst waarbij koper en verkoper een prijsafspraak maken over de onderliggende waarde (dit kan van alles zijn, zoals aandelen, valuta et cetera). Als advocaat gespecialiseerd in financieel recht kom ik veel gedupeerden van CFD tegen. Net zoals er veel klachten bij AFM zijn binnengekomen over binaire opties, zijn er ook bij CFD bij de AFM veel klachten binnen gekomen. Recent schreef ik nog over een gevoelige nederlaag van de AFM, waarin AFM een vergunning over binaire opties had geweigerd, maar deze procedure vervolgens verloor.

CFD’s zijn derivaten met een hoog risico; het werkt met een hefboom. De AFM noemt CFD’s in een rapport zeer risicovol en ongeschikt en ongeschikt voor merendeel beleggers

Winsten kunnen groot zijn, maar dat geldt ook voor de verliezen.

CFD derivaten met hoog risico

Deze derivaten werden door RBS aangeboden. De klant dient een klacht in bij het KiFiD en stelt dat de bank haar zorgplicht bij de dienstverlening heeft geschonden. De bank had moeten nagaan of CFD voor de klant passend waren en dat heeft de bank nagelaten. De passendheidstoets moet inderdaad ook worden afgenomen als het gaat om een execution only dienstverlening. Execution only dienstverlening is een dienstverlening waarin de bank alleen orders ontvangt en verwerkt. De klant heeft aangegeven dat bij de dienstverlening in CFD’s hij onvoldoende ervaring had en dat de bank hem onvoldoende informatie heeft gegeven. De klant had met beleggingen in CFD’s een verlies van ruim EUR 45.000,- geleden.

Advocaat CFD bank zorgplicht 

De Geschillencommissie geeft de klant gelijk en stelt dat de bank niet voldoende concreet heeft onderbouwd dat de klant voldoende ervaring had om in CFD’s te handelen. Ook heeft de bank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de passendheidstoets is uitgevoerd en dat dit voor hem ook passend zou zijn. De Geschillencommissie geeft aan dat het op voorhand ook niet aannemelijk is dat een gemiddelde ervaren particuliere belegger in staat is om zich op eigen kracht een goed begrip te vormen van CFD’s. De bank had, op grond van artikel 80c lid 1 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, onderzoek moeten doen naar het bestaande inzicht en ervaring van de klant in CFD’s. De Geschillencommissie neemt in het oordeel dus mee dat het hier gaat om risicovolle derivaten. Wellicht speelt daarbij mee dat ook de AFM heeft gewaarschuwd in een rapport genaamd “Aanbieder van Contracts for Difference stellen beleggers onnodig bloot aan risico’s”. De bank had dus nagelaten te waarschuwen dat beleggingen in CFD’s niet passend waren.

Schadevergoeding bij CFD

De uitspraak bevestigt dat de passenheidstoets inhoudt dat (ook al is er sprake van een execution only relatie) de bank een onderzoeksplicht heeft en moet aangeven als een bepaalde vorm van dienstverlening niet passend is. Het is overigens niet zo dat dan de bank moet toetsen of de transacties in overeenstemming zijn met de ingewonnen informatie.

Bij het bepalen van de schadevergoeding heeft de Geschillencommissie mee laten wegen dat de klant heeft verzuimd om zijn schade te beperken. Hij bleef immers gedurende drie jaar en negen maanden handelen in CFD’s terwijl hij zijn verlies zag oplopen. De Commissie acht het daarom redelijk dat de klant zelf de helft van zijn beleggingsverlies draagt.

Advocaat CFD

Indien u zelf een geschil heeft met de bank over CFD’s of andere beleggingsproducten, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Jasper Hagers, advocaat financieel recht.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form