Blogs van advocaten
in Amsterdam

Advocaat over bijzonder beheer banken

Advocaat over bijzonder beheer banken

Veel ondernemers bij bijzonder beheer die ik bijsta, betalen netjes hun rentebetalingen, maar zitten in een branche die in zwaar weer verkeert. Ook is (bijvoorbeeld) hun vastgoed minder waard geworden (loan to value, waarde van onderpand ten opzichte van de leningen) en geeft de bank aan dat zij hun blootstelling op commercieel vastgoed wil afbouwen. Dit heeft ook te maken met het onderzoek van DNB naar de blootstelling van banken op commercieel vastgoed.  

Als ondernemer is het goed om uw rechten en plichten te kennen en daarom is het verstandig om met een advocaat, die vaker met bijzonder beheer te maken heeft, contact op te nemen. Op de bank rust een bijzondere zorgplicht die ook een rol speelt bij bijzonder beheer, ook omdat dan vaak de opzegging van bank een rol speelt.Zoals in de inleiding aangegeven, blijkt het in de praktijk lastig te zijn om als ondernemer, eenmaal ondergebracht onder bijzonder beheer van de bank, nog terug te komen naar regulier beheer. Dat is te meer wrang als de problemen door de bank zijn veroorzaakt. Als de bank haar zorgplicht heeft geschonden, kan het zo zijn dat juist daardoor u terecht bent gekomen bij bijzonder beheer. Op de bank rust een bijzondere zorgplicht die onverkort geldt bij bijzonder beheer, juist omdat dan vaak de opzegging van bank een rol speelt.

Bijzonder beheer: afscheid of nieuw begin?

U kunt terecht komen bij de afdeling die is gericht om het behoud van de klant (en gericht op herstructurering). Maar als u terecht bent gekomen bij de afdeling “afwikkeling”, dan is er vaak geen weg terug. Deze afdeling heeft geen andere taak dan zoveel mogelijk van het openstaande krediet terug te halen, zekerheden uit te winnen (gedwongen verkoop van bijvoorbeeld het vastgoed).

Opkoop B.V. van bank bij bijzonder beheer

Als het aankomt op gedwongen verkoop, is het nota bene in sommige gevallen zo dat de bank met gebruik van een speciaal daarvoor opgerichte vennootschap het vastgoed terugkoopt. Zo maakt Rabobank gebruik van de vennootschappen Bodemgoed B.V. en Pakhuis B.V. om vastgoed op de veiling te kopen. In dat licht is van belang dat de bestuurders van Bodemgoed B.V. werkzaam zijn bij bijzonder beheer van Rabobank. Veel ondernemers die ik bij staan bij bijzonder beheer vrezen dat de bank niet het belang van de klant vooropstelt, maar aanstuurt op gedwongen verkoop om het onderliggende vastgoed uiteindelijk goedkoop te kunnen verschaffen. Bodemgoed B.V. heeft bijvoorbeeld een aanzienlijke vastgoedportefeuille opgebouwd.

Renteswap en bijzonder beheer

Als advocaat financieel recht sta ik verder veel ondernemers bij die een renteswap/derivaat geadviseerd hebben gekregen. Hier heb ik al meerdere malen over geschreven, maar de combinatie van een renteswap en bijzonder beheer komt veelvuldig voor. Als u dan ook behoort MKB die vast zit aan renteswaps dan leidt dat tot een negatieve spiraal waar u zonder hulp van een advocaat niet uit lijkt te komen.

Te hoge kosten bijzonder beheer

Dat heeft te maken met het feit dat tussentijds de bank de opslag op de onderliggende financiering heeft verhoogd. De ondernemer ging ervan uit (en mocht ervan uitgaan) dat hij de rente en daarmee zijn lasten had gefixeerd of vastgezet. Door tussentijds de opslag te verhogen, wordt de ondernemer juist verrast met hogere lasten, waar hij op voorhand geen rekening mee hield en geen rekening mee kon houden. Naar aanleiding dan publicatie van de financieel toezichthouder en gunstige uitspraken, blijken sommige banken op dit moment bereid om inschikkelijk te zijn over die opslag. Daarvoor moet meestal wel druk worden uitgeoefend, te weten door een helder omschreven klacht, vaak ingediend door de klant of door mij, als advocaat namens de klant. Als dan wordt teruggerekend hoeveel de ondernemer “te veel” aan opslag als gevolg van de renteswap heeft betaald, dan blijkt achteraf veelal dat het helemaal niet nodig was om de ondernemer bij bijzonder beheer onder te brengen. Sterker nog, in sommige gevallen is de opslag zo extreem verhoogd, dat een ondernemer wordt geconfronteerd met rentepercentages oplopend tot 7% à 8%, terwijl de EURIBOR op nog geen 0,5% staat.

Ook blijkt dat veel banken allerlei ondoorzichtige kosten in rekening brengen als gevolg van het bijzonder beheer. Gevraagd naar de grondslag van dergelijke kosten, kan dit leiden tot kortingen op die kosten en zelfs dat iedere grondslag daartoe ontbreekt. Veelal staat er wel in de voorwaarden dat er kosten in rekening gebracht kunnen worden, indien een partij onder bijzonder beheer wordt gebracht, maar dat betekent natuurlijk niet dat onbeperkt verhoogde kosten in rekening worden gebracht. Datzelfde geldt voor de liquiditeitsopslag. Het blijkt ook dat er veel verschil zit in liquiditeitsopslag, terwijl het vaak gaat om dezelfde bank. Het is altijd verstandig bezwaar te maken tegen een verhoging van de opslag, maar ook om een onderbouwing van de verhoging van die opslag te vragen. Ten aanzien van vastgoed maakt de bank vaak gebruik van haar eigen taxateur en kan het de moeite lonen om een eigen taxateur in te schakelen, die een ander beeld zet tegenover de taxateur van de bank. In zijn algemeenheid is het verstandig om een taxateur in te schakelen die kennis heeft van het specifieke vastgoed en die kennis heeft van de regio. Als u op de ziekenboeg van de bank zit, bijzonder beheer, is het verstandig om uw rechten en plichten goed te kennen en, indien noodzakelijk, ook juridische stappen te nemen.

Advocaat voor problemen bij bijzonder beheer

Indien u vragen hebt over bijzonder beheer van een bank, aarzel dan niet contact op te nemen met advocaat Jasper Hagers.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form