Blogs van advocaten
in Amsterdam

Mijn afnemer failliet, dien uw vordering in ter verificatie

Indienen ter verificatie

De baten van de boedel worden na betaling van de boedelschulden (o.a. salaris curator) verdeeld onder die schuldeisers die hun vordering hebben ingediend en wiens vorderingen ook door de curator zijn erkend. Dit onderzoek naar de deugdelijkheid van de vordering wordt genoemd: de verificatie.

Wil een schuldeiser meedelen in deze baten, dan moet hij zijn vordering dus bij de curator ter verificatie indienen. Deze indiening dient zo gespecificeerd als mogelijk te geschieden, denkt u daarbij in ieder geval aan het toesturen van de onbetaald gelaten facturen.

Rangorde schuldeisers

Hoewel het, zoals gezegd, absoluut raadzaam is om uw vordering bij de curator in te dienen, is de kans helaas groot dat in het geval tot uitdeling wordt overgegaan, u als concurrente schuldeiser met lege handen achterblijft. Kort gezegd, dient de curator bij de afwikkeling van het faillissement en de uitdeling van de boedel rekening te houden met de wettelijke rangorde van de schuldeisers. Dit houdt in dat allereerst de boedelschuldeisers hun vordering zullen ontvangen, hetgeen overblijft zal worden verdeeld onder de preferente schuldeisers (o.a. de Belastingdienst en het UWV).

In het geval er dan nog iets ter verdeling overblijft ( in ongeveer 5% van de gevallen), zal ook u als concurrente schuldeiser een deel van uw vordering betaald krijgen.

BTW terugvragen bij faillissement

Ik adviseer u om bij het indienen van uw vordering de curator gelijk te verzoeken of hij u kan melden of enige voldoening van uw vordering uit het faillissement is te verwachten. In veel gevallen zal de curator namelijk al vrij snel kunnen inschatten of enige uitdeling is te verwachten. Met de bevestiging van de curator dat er geen zicht is op enige uitkering kunt u als schuldeiser de BTW over de facturen terugvragen bij de Belastingdienst en kunt u op die manier de door u geleden schade nog enigszins beperken.

Controleer geregeld de financiële situatie bij uw afnemers

Ter voorkoming van problemen met uw afnemers is het raadzaam om de betalingstermijnen goed in de gaten te houden. Het door uw afnemer laten oplopen van de betalingstermijnen (zelfs die binnen de door u gestelde termijn vallen) duiden vaak op een verslechterde financiële positie van uw afnemer. 

Naast het indienen ter verificatie zijn er tevens nog andere mogelijkheden voor u als leverancier, in het geval uw afnemer failleert. Denk daarbij aan het recht van reclame of het eigendomsvoorbehoud.

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn of wenst u meer informatie over de mogelijkheden die u heeft bij slecht betalende afnemers, kunt u te allen tijde voor een vrijblijvend eerste gesprek contact opnemen met mr. Sascha Lang.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form